Hạng Nhân vật Server Cấp Lực Chiến Ngự Long
{{ $index+1 }} {{ x.player_id }} {{ x.server_name }} {{ x.player_level | currency:"":0}} {{ x.effectiveness | currency:"":0}}
BXH sẽ được cập nhật mỗi 60 phút